Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2014


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, σας καλεί στην Επαναληπτική Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.00 μ.μ. στο χώρο του σχολείου με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2013-2014
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  4. Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών
Λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στο σχολείο και αφορούν την λειτουργικότητά - καθαριότητα του σχολείου στα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα συζητηθούν και αυτά. Είναι όμως απαραίτητο να παραβρεθείτε στην συνέλευση όλοι οι γονείς.     

 Σύμφωνα με το Καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τα παρόντα μέλη.
Οφείλουμε δε να σας ενημερώσουμε, ότι πριν και μετά την  Γενική Συνέλευση θα συλλέγονται και οι συνδρομές των μελών που δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά την προηγούμενη χρονιά για να έχουν δικαίωμα ψήφου, όπως ορίζει το καταστατικό. Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη.

                                                                  Για το ΔΣ

                        Ο Πρόεδρος                                                               Η Γραμματέας

           ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ                                        ΧΑΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014


ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας, σας καλεί στην Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18.00 μ.μ. στο χώρο του σχολείου με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2013-2014
  2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
  3. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  4. Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών
Είμαστε όμως υποχρεωμένοι από το Καταστατικό, ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η ΓΣ θα επαναληφθεί την επόμενη Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18.00μ.μ. με τα παρόντα μέλη.

Οφείλουμε δε να σας ενημερώσουμε, ότι πριν και μετά την  Γενική Συνέλευση θα συλλέγονται και οι συνδρομές των μελών που δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά. Η παρουσία όλων σας είναι απαραίτητη.

                                                                  Για το ΔΣ

                        Ο Πρόεδρος                                                               Η Γραμματέας

           ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ                                        ΧΑΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Παπανικολάου  Γιώργος          Πρόεδρος    :  6941668168                                 
Αποστολοπούλου Χαρά           Γραμματέας :  6978874420                      
Χύτα Τζιανοπούλου  Μαρία      Ταμίας         :  6940411450                   
Παγουλάτου Γιούλα                  Μέλος          :  6977839201      
Γκορτσίλα  Στεφανία                 Μέλος          :  6971779416